Dernek

HEDEFLER

  • Toplumda karşılıklı bilgi sahibi olma ve birbirine değer verme temelli barış içinde bir arada yaşama arzusunu desteklemek
  • Göçmen ailelerin çocuklarının Türkçe bilgilerini korumalarını ve geliştirmelerini desteklemek, Türkçe öğrenen insanların sayılarını korumak ve artırmak
  • Türkiye menşeli insanların kendi kültürel bağları ile ilgili bilgilerini korumak ve desteklemek
  • Çoğunluk toplumunda “Türk olma” ve “Türk kültürü” imajının değiştirilmesi
  • Uzun vadeli olarak, Bremen’deki Fransız Kültür Merkezi (Institut Français) veya İspanyol Kültür Merkezi (Instituto Cervantes) gibi bir evi kurmak ve yaşatmak. Tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden bağımsız olarak

ÇALIŞMALARA KATILIM

  • Bir fikri olan her üye, dernek amaçları ile ters düşmemek koşuluyla bunu derneğe sunup onu gerçekleştirmek için çalışabilir. Hazır taslaklar, finans kaynakları, ve beceriler yok. Bütün dernek üyelerinin angajman ve yaratıcılığı, projenin gerçekleşmesi için ön koşuldur.
  • Tek tek dernek üyeleri, kendilerini “tüketici” olarak değil, bir hareketin parçası olarak görmeli, bulundukları çevreler ve ilgi alanlarında dernek bayrağı altında etkin olmalı, dernek yönetim kuruluyla eşgüdümlü olarak işbirliği olanaklarını değerlendirmeli ve bizzat kendileri girişimlerde bulunmalıdırlar.
  • Özellikle kuruluş aşamasında yapılacak düzenli üye buluşmaları, canlı bir dernek hayatı yaratmalı ve çalışma alanlarının, buna bağlı olarak da bu alanların yöneticilerinin ortaya çıkmasını sağlamalıdır.