Amaçlar

DERNEĞİN Amaçları

  • Türkiye menşeli dillerin ve farklı kültürlerin öğretilmesi ve yaygınlaştırılması
  • Farklı kültür ve halkların anlaşımına katkı sunmak
  • Türkiye ile ailevî bağlantısı olan ve olmayan insanların Türkçe öğrenmelerini desteklemek
  • Yerli veya göçmen kökenli çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin kültürel eğitimlerine katkı sunmak
  • Kendi kültürel köklerine yönlendirerek insanların kimliklerinin gelişmesini desteklemek
  • Türkiye menşeli insanların buluşması, görüş alışverişinde bulunabilmesi ve kültürel faaliyet yürütebilmesi için bir mekânın yaratılması
  • Almanya’da oluşan “misafir işçi” (Gastarbeiter) kültürünün keşfi ve görünürlük kazanmasına katkı
  • Modern Türkiye ve orada yaratılan çağdaş sanatın görünür kılınması