Monthly Archives: March 2015

Türkiye ve Japonya’nın Modernleşme Karşılaştırması

Seminer ve sohbet Japonya ve Türkiye genellikle modernleşme/kalkınma tartışmalarının iki kutbu olarak ele alınır. 1960’lardan günümüze *biz neden başaramadık* gibi konuyu basitleştiren kısır tartışmanın, genel geçer bakışların dışına çıkabildiğini söylemek çok zor. Türkiye ve Japonya’nın modernleşme sureci toplumların kendi yerel koşulları kadar bu ülkelerin dünya siyasetindeki konumları ve uluslararası ilişkilerinin belirlediği bir tarih. Bu konuyu incelerken...
Read more